CALL CENTER : 02-157-0777

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่มอบความไว้วางใจในบริการของ ledspectrum ด้วยงานที่หลากหลายรูปเเบบ

 • สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จำกัดได้รับความใจจากทาง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้ติดตั้งหลอดไฟ LED for Aquarium

  วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจต่อการเรียนรู้โลกทางทะเลมากยิ่งขึ้น

 • อ่านต่อ >>
 • วัดโสธรวรารามวรวิหาร
 • บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากทาง PEA ผู้ซึ่งเป็นประธานในการจัดสรรงบประมาณเปลียนหลอดไฟ LED Floodlight ให้แก่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหลอดไฟ

 • อ่านต่อ >>
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปลี่ยนมาใช้หลอด LED T8

 • อ่านต่อ >>