CALL CENTER : 02-157-0777

 • LED เบอร์ 5

 • 2014-05-27 15:57:50
 • เพิ่ม 3 อุปกรณ์ เบอร์ 5 
         หวังเปลี่ยนคน เลือกหลอดแอลอีดี
         ในปี 2556 กฟผ.จะมีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน หรือ เอ็มโอยู กับผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผ่านมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 อีก 3 อุปกรณ์ ได้แก่ เตาไฟฟ้า เครื่องไมโครเวฟ และหลอดแอลอีดี ประเภทต่างๆ เมื่อรวมกับ 13 อุปกรณ์ที่ติดฉลากแล้ว รวมเป็น 16 อุปกรณ์ โดยเฉพาะหลอดแอลอีดี เป็นนวัตกรรมใหม่ที่กฟผ. ให้ความสำคัญมาก เนื่องจากสามารถช่วยประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยภาพรวมมากกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้กันอยู่ร่วมสองเท่าตัว
         ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23-25 พ.ค.ที่ผ่านมา กฟผ.เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านหลอดไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์แอลอีดี “LED Expo Thailand 2013” ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ด้วยความร่วมมือของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นต์ จำกัด และ บริษัท MEX Exhibitions จำกัด จากประเทศอินเดีย ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้หลอดไฟฟ้าแอลอีดี ซึ่งนำร่องติดฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 จากหลอดแอลอีดี ชนิด MR 16 และจะขยายสู่หลอดแอลอีดี ชนิดอื่นๆ ต่อไป
         “หลอดไฟฟ้าแอลอีดี สามารถลดค่าไฟฟ้า 30-85% เมื่อเทียบกับหลอดทั่วไป และยังไร้สารปรอทจึงไม่ทำให้เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อปี 2554 ที่เริ่มใช้ประเภทโคมไฟส่องสว่างมีอัตราเติบโต 50% จึงคาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะขยายตัวอย่างน้อยปีละ 30% “ สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวไว้เมื่อวันเปิดงานแสดงดังกล่าว
         เนื่องจากหลอดไฟฟ้าแอลอีดี 500,000 หลอด สามารถประหยัดพลังไฟฟ้าได้ถึงประมาณ 12 ล้านหน่วยต่อปี ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังไฟฟ้าลงเฉลี่ยปีละประมาณ 36 ล้านบาท และยังเป็นการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เฉลี่ย 6,600 ตันต่อปี
         “ถ้าคิดเป็นค่าไฟต่อหลอด เปลืองไฟไม่ได้มากมาย แต่พอรวมกันแล้วคิดเป็นปริมาณใช้ไฟฟ้าที่มหาศาล หลอดแอลอีดี เป็นเทคโนโลยีใหม่ เราเชิญชวนผู้ผลิตมาผลิตเป็นเบอร์ 5 เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามกำหนด ของราคาถูกหรือของไม่ได้มาตรฐานก็จะเข้าสู่ตลาดได้ยาก ส่วนที่ กฟผ.ทำจำหน่ายด้วยนั้นมีเป้าหมายให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ผลิตได้ทำตามข้อกำหนดมาตรฐานที่ระบุไว้” รังสรรค์ กล่าวย้ำถึงหลอดแอลอีดี ที่ กฟผ.คาดหวังให้คนเปลี่ยนใช้แทน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคเองในระยะยาว และเป็นลดใช้พลังงานที่ใช้แปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า

   

  ที่มา: http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000077564

 • Read more >>
 • โครงการ 80/20

 • 2014-05-27 16:01:41
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการใช้เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานโดยให้การสนับสนุนการลงทุน ซึ่งเป็นมาตรการที่สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ มาตรการมาตรฐาน, มาตรการเชิงลึก และมาตรการอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถเห็นผลได้ทันที

  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ จะได้การสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 20 ของแต่ละมาตรการ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย และวงเงินสนับสนุนต่ำสุด 50,000 บาทต่อรายในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

 • Read more >>
 • โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 • 2014-06-05 09:00:15
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการใช้เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานโดยให้การสนับสนุนการลงทุน ซึ่งเป็นมาตรการที่สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ มาตรการมาตรฐาน, มาตรการเชิงลึก และมาตรการอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถเห็นผลได้ทันที

   

  ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ จะได้การสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 20 ของแต่ละมาตรการ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย และวงเงินสนับสนุนต่ำสุด 50,000 บาทต่อรายในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

  ที่มา : http://www.dede.go.th

 • Read more >>
 • โครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 • 2015-02-18 16:01:27
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ จะได้การสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 20 ของแต่ละมาตรการ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อราย

  ผู้ประกอบการท่านใดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการติดต่อปรึกษาเราได้ที่ info@thaienergysaver.com หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=13536&lang=th

  ที่มา : http://www.dede.go.th

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์  098-252-2278 หรือ 02-903-5575

 • Read more >>