CALL CENTER : 02-157-0777

 • LED Expo Thailand 2014

 • 2014-05-27 15:44:11
 • ปัจจุบัน LEDs มีบทบาทสำคัญต่ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งยังเป็นแหล่งพลังงานแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดการใช้พลังงาน ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เพราะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า โดย LEDs สามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ป้ายต่างๆ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการแพทย์ และอื่นๆอีกมากมาย

  นอกเหนือจากความยืดหยุ่นในการใช้งานแล้ว LEDs ยังทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน และปลอดภัยกว่า

  LED Expo Thailand 2013 เป็นงานแสดงสินค้าที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี LED โดยงาน LED Expo ที่จัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ถือเป็นงานแสดงสินค้าอันดับหนึ่ง และมีขนาดพื้นที่แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ LED ใหญ่ที่สุดของประเทศ และความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดงาน LED Expo ในประเทศไทย สะท้อนภาพการเติบโตของธุรกิจนี้ในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยภายในงานได้รวบรวมทั้งสินค้าคุณภาพ ดีไซน์โดดเด่น และสินค้าที่ได้มาตรฐานไว้อย่างครบครัน 

  อีกทั้งงานนี้ยังเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและผู้เข้าชมงานจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วย 
  ผู้เข้าร่วมชมงานหรือผู้ซื้อจะมาจากหลายหลายภาคธุรกิจ รวมถึงสถาปนิก ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมระบบไฟ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ LEDs และด้วยความต้องการผลิตภัณฑ์ LEDs ของตลาดในประเทศไทย ทำให้คณะผู้จัดงานฯ ตัดสินใจจัดงานนี้ขึ้นในประเทศไทย 

  คณะผู้จัดงานมีความยินดีขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน LED Expo Thailand 2013 และถือว่างานนี้เป็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจและเปิดตลาดใหม่ในคราวเดียว โดยท่านสามารถพบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์กับผู้ผลิต ผู้จัดส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบแสงไฟและวิศวกรออกแบบจากบริษัทชั้นนำที่จะกำหนดทิศทางของเทคโนโลยี LED ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีนี้กำลังได้รับความสนใจและสามารถขยายตลาดไปทั่วโลก เนื่องจากการขยายตัวของสังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ กฎระเบียบควบคุมทางด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ความต้องการเทคโนโลยี LED สูงขึ้นเช่นกัน โดยในปัจจุบันโลกเรากำลังตื่นตัวกับการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการคาดการณ์ว่ารายได้ของตลาดระบบไฟฟ้าแสงสว่างของโลกจะเติบโตถึง 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี ค.ศ. 2020

 • Read more >>
 • Architect 2014

 • 2014-05-27 15:40:30
 •  สิบแปด|แปดสิบ
     ( Eighteenth|Eighty )

   
  เมื่อปีพ.ศ.๒๔๗๗ ขณะนั้นประเทศไทยยังชื่อว่าประเทศสยาม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ก่อตั้งขึ้น และในปีพ.ศ.๒๕๕๗ นี้สมาคมฯ ก็มีอายุครบ ๘๐ ปี 

  แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมา “สถาปนิก” ดูเหมือนจะยังเป็นวิชาชีพที่สังคมทั่วไป อาจยังไม่รู้จักดีนัก ว่าสถาปนิกนั้น ทำ, เป็น, หรือคืออะไร งานสถาปนิก๕๗ ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ จึงมีแนวความคิดหลักในการจัดงาน เพื่อจะบอกกับสังคมให้เข้าใจและได้รู้จักบทบาท, หน้าที่, ความสำคัญและประโยชน์ของ “สถาปนิก” ให้มากขึ้น 

  และเนื่องจากสมาคมฯ ได้เริ่มมีการประชุมครั้งที่๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือนเมษายน ... งานสถาปนิก๕๗ จึงมีชื่องานว่า   สิบแปด|แปดสิบ

 • Read more >>