CALL CENTER : 02-157-0777

METALEX 2015

2015-11-24 09:42:23

MEXTALEX 2015    

     ในการขยายธุรกิจให้เติบโตนั้นต้องอาศัยการปรับตัว โดยเฉพาะในยุคที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำลังใกล้เข้ามา นี่คือเหตุผลว่าทำไมนักอุตสาหกรรมโลหะการทั่วทั้งภูมิภาคจึงรวมตัวกันเพื่อค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ องค์ความรู้ที่ทันเหตุการณ์ และเครือข่ายทางการค้าซึ่งจะช่วยให้เกิดการขยายธุรกิจอย่างแข็งแกร่งแม้จะมีความผันผวนในตลาด

    งานเมทัลเล็กซ์ 2015 เป็นงานสำคัญของวงการโลหะการในอาเซียนที่นำเสนอเทรนด์ล่าสุดและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากเจ้าของเทคโนโลยีระดับโลกและพาวิเลียนนานาชาติจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพให้คุณในการคัดสรรและสัมผัสกับโซลูชั่นด้านเครื่องมือกล เข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการนำมาใช้เพิ่มผลผลิต ซึ่งงาน METALEX จัดตั้งแต่วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2558 นี้ โดยบูทของบริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จะอยู่บริเวณ SD10 ทุกท่านสามารถมาเยี่ยมชมกันได้นะคะ

<< Back