CALL CENTER : 02-157-0777

ARCHITECT 2015

2015-02-10 10:00:37

สถาปนิก ’58 "ASA NEXT | ตัวตน คนไทย"

จากคำกล่าวที่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดใดต้องเริ่มที่ตัวเรา ประเทศไทยที่กำลังอยู่ในภาวะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และเป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ ‘คน’ ในทุกภาคในฐานะ ‘สถาปนิก’ และเราก็คือจุดหนึ่งของการเปลี่ยนประเทศไทยเช่นกัน คำถามคือ ศักยภาพของตัวเราดีพอ สำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่? แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราอยู่ที่ระดับไหน? หากเราเชื่อว่าสถาปนิกไทยมีความโดดเด่นในหลายด้านและมีมาตรฐานทัดเทียมหรือสูงกว่าหลายประเทศ งานอาษาน่าจะเป็นเวทีประชาสัมพันธ์ที่ดีสู่เวทีโลก ทำให้เกิดพื้นที่ที่ทุกคนสามารถออกมาแสดงผลงาน ได้เปรียบเทียบ และเรียนรู้ ไม่แค่เพียงจัดเองดูเอง แต่เราจะเปิดให้ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย ก็มาร่วมแสดงตัวตนผลงานและเรียนรู้ไปพร้อมกัน งานสถาปนิกหรืองานอาษาในอดีตที่ถูกมองเป็นงานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ของแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ในปี 2015 งานอาษาจะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นเวทีที่สถาปนิกเอเชียทุกคนต้องมา  โดยมีประเทศไทยต้องเป็นศูนย์กลาง เพื่อมาร่วมแสดงศักยภาพของสถาปนิกและพัฒนาความสามารถในการออกแบบร่วมกัน ไม่เพียงแต่แวดวงสถาปนิกไทย แต่ครอบคลุมไปในพื้นที่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความมุ่งมั่น สูงสุดคือ ปี 2015 งานอาษาจะต้องแสดง ตัวตน  ของ ‘คน’ ไทย  อย่างแท้จริง  สำหรับงานสถาปนิก '58 "ASA NEXT | ตัวตน คนไทย" มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

และสามารถพบกับบูธของบริษัท แอลอีดี สเปกตรัม ได้ที่ บูธ L409

<< Back